top of page
  • Writer's pictureSziveri Intézet

Csáth melodrámája, Kosztolányi francia levelei…

E naptól fogva rendre hírt adunk megjelenő kiadványainkról, valamint folyóiratokban közölt tanulmányainkról is. A Sziveri Intézet által irodalomtörténeti-filológiai vonatkozásban felügyelt Csáth–Kosztolányi hagyaték feldolgozásában ugyanis odáig jutottunk, hogy már a publikálatlan kéziratok közlésén fáradozunk.


Elsőként 2024 júniusában a Jelenkor folyóirat közölte Csáth Gézának Egy csók…! Melodráma című rövidebb, kamaszkori színdarabját, mely az 1848–49-es forradalom és szabadságharc történelmi kontextusában játszódik. A szövegközlést Arany Zsuzsanna bevezető tanulmányával olvashatjuk, melyből azt is megtudjuk, hogy Csáth élt zenei allúziókkal is, ugyanis több ízben utal Bizet Carmen című nevezetes operájára, a hősnő femme fatale-szerűségét illusztrálandó. Bár a kis opus nem tartozik a szerző legsikerültebb munkái közé, mindenképp érdeklődésre tarthat számot, főleg életrajzi-filológiai szempontból. Lásd bővebben a Jelenkor szerkesztői ajánlóját.A Csáth-hagyaték publikálatlan darabjainak közlésével párhuzamosan foglalkozunk azokkal a levelekkel is, amelyeket Kosztolányi Dezsőhöz írtak a korszak jeles francia szerzői. Köztudott, hogy a magyar írónak akadtak komoly nyugat-európai kapcsolatai is (nem utolsósorban a PEN Club elnökeként vállalta a kultúrdiplomata szerepkört), mely működésnek a hátrahagyott levelezésben is nyomára bukkanhatunk. E levelek közül került néhány a Sziveri Intézet által irodalomtörténeti szempontból feldolgozandó – és a Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpont által őrzött – állományba. A nyár folyamán hozzálátunk tehát e levelek feltárásához is, szakmai partnernek pedig Józan Ildikót kértük közreműködésre, aki az ELTE BTK oktatója, a francia–magyar irodalmi kapcsolatok kutatója, műfordításelmélettel foglalkozó irodalomtudós, s még a Kosztolányi kritikai kiadás akadémiai projektjének is aktív tagja. Utóbbi munka gyümölcseként látott nemrég napvilágot a kínai műfordításokat egybegyűjtő kötet, melynek munkálataiban Kalmár Éva sinológus is részt vett. A kiadvány hivatkozik Intézetünk tudományos munkatársainak néhány korábbi publikációjára is, a kölcsönös tudományos párbeszéd tehát aktívan folyik. Summa summarum: a jövőben Józan Ildikóval tervezzük a francia vonatkozású levelek disszeminációját. Folytatás hamarosan!

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page