top of page

Profil

A Pannon Egyetem Humántudományi Karán működő Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet alá tartozó Sziveri János Intézet Közép- és Kelet-Európai Irodalmi és Társadalomtudományi Kutatóközpont az országhatáron belüli és határon túli magyar irodalmi kapcsolatokkal, valamint a magyar és az európai irodalom/kultúra közötti kölcsönhatások vizsgálatával foglalkozik mind a kortárs, mind a századforduló történelmének kontextusában.

Az Intézetben mint szellemi műhelyben egyfelől olyan irodalomtörténeti eszmecseréket szervezünk, amelyek során a legújabb filológiai eredmények megismertetésére törekszünk (20. századi magyar irodalom és történelem, valamint kortárs magyar irodalmi-kulturális párbeszédek tárgykörben), másfelől az irodalomtörténész munkatársak (együttműködésben az Egyetem más intézeteivel) önálló kutatásokat is folytatnak, nem utolsósorban a Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpontban őrzött, s a Sziveri Intézet szakmai (irodalomtörténeti-filológiai) felügyelete alá került Csáth Géza és a Kosztolányi család, illetve Faludy György irodalmi hagyatékának feldolgozása (tudományos publikációk közlése és irodalmi-művészeti programok szervezése) révén.

Az Intézet programjai a Pannon Egyetem HTK oktatási stratégiájához ugyancsak illeszkednek: az egyetemi hallgatókra és doktoranduszokra nemcsak az előadásaink közönségeként számítunk, hanem kutatási projektjeinkbe is bekapcsoljuk őket, valamint kreatív feladatokkal (felolvasóestek szervezése stb.) szintén inspiráljuk az adott témakörökben való elmélyülést.

 

Kutatásainkról, programjainkról, illetve a Sziveri Intézet mindennapjairól tájékoztat folyamatosan frissülő Facebook-oldalunk.

 

bottom of page