top of page

Szabadegyetem

2023

 • Poe százados és Whitman őrnagy találkozik Babilónban. Történelem és anekdotikusság Faludy György életrajzában. Vendégelőadás. Előadó: Kisantal Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense. Az előadást bevezeti: Fekete Richárd, a Pannon Egyetem Humántudományi Karának egyetemi adjunktusa

 • „Második kiadás”. Beszélgetés Kosztolányi Ádámról. Beszélgetéssel kísért vendégelőadás. Előadó: Bíró-Balogh Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi adjunktusa. Beszélgetőtárs: Arany Zsuzsanna, a Pannon Egyetem HTK docense, a Sziveri Intézet vezetője

 • „Áthallások” – avagy: gondolatok a zeneszerző, zenekritikus, zenei nyelven író Csáth Gézáról. Művészeti est. Közreműködik: Gulyás Dénes operaénekes, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója; Nyőgér József zongorista és tanár, valamint Arany Zsuzsanna

 • Mesék, amelyek még rosszabbul végződnek… Beszélgetéssel kísért könyvbemutató. Vendég: Szajbély Mihály, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritus-a. Beszélgetőtárs: Arany Zsuzsanna, a Pannon Egyetem HTK docense, a Sziveri Intézet vezetője. A bemutatott kötet: Csáth Géza: Mesék, amelyek rosszul végződnek. Csáth Géza összegyűjtött novellái. Szerk., szöveggond.: Molnár Eszter Edina – Szajbély Mihály. Közrem.: Arany Zsuzsanna. Budapest, 2023, Magvető.

2022

 • Egy klasszikus modern életmű rétegei: Babits Mihály. Beszélgetéssel kísért vendégelőadás. Előadó: Szénási Zoltán, az ELKH BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Babits Mihály verseinek kritikai kiadását végző kutatócsoport vezetője

 • Az életrajzírás lehetőségei és elméletének alakulása – a háttérben: Csáth Géza. Beszélgetéssel kísért vendégelőadás. Előadó: Szajbély Mihály, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professzora

 • A Múlt és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése. Beszélgetéssel kísért vendégelőadás. Előadó: Kőbányai János, a Múlt és Jövő Kiadó vezetője, az azonos című folyóirat újraalapító-főszerkesztője, író, szociológus és fotográfus

 • A Nyugat második nemzedéke. Beszélgetéssel kísért vendégelőadás. Előadó: Tverdota György, az ELTE BTK professzor emeritus-a, a József Attila Társaság elnöke

 

2021

 • Nők a tudományban. Kerekasztal-beszélgetés Bollobás Enikővel, az MTA Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság elnökével, az MTA levelező tagjával és Cristian M. Rékával, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetőjével, habilitált egyetemi docenssel

 • „Mi értelme van a kortárs drámának?” címmel Kovács Gáborján művelődéstörténész (a Pannon Egyetem HTK docense) beszélgetése Székely Csaba drámaíróval

 • „Jó versei teszik a poétát” – beszélgetés Kaffka Margitról és Kosztolányi Dezsőről. Online irodalmi est Parádi Andreával, a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos titkárával, a Trianon100 – Édes Anna című kiállítás kurátorával

 • „kertem az egész táj” – Babits Mihály esztergomi évei. Vendégelőadás. Előadó: G. Tóth Franciska, a Magyar Nemzeti Múzeum Babits Mihály Emlékházának irodalmi muzeológusa

 • „Lehet-e/érdemes-e színházról írni?” címmel Kovács Gáborján művelődéstörténész (a Pannon Egyetem HTK docense) beszélgetése Sándor L. István színházi kritikussal, színháztörténésszel, az Ellenfény folyóirat alapító főszerkesztőjével, a Selinunte Könyvkiadó vezetőjével

 

2020

 • „Magyar kultúra Macedóniában, macedón irodalom Magyarországon” – műfordítások és kultúraközvetítés. Kerekasztal-beszélgetés Czinege-Panzova Annamária műfordítóval, a szkopjei Szt. Cirill és Metód Egyetem korábbi lektorával és Zlatko Panzov műfordítóval, az ELTE BTK Szláv Tanszékének lektorával

 • „Trianon után” – a magyar külpolitika évszázados dilemmái. Vendégelőadás. Előadó: Győri Szabó Róbert, a Győri Egyetem docense

 • „Balaton és borkultúra” – őszi workshop. Előadók: Bónus Tibor, az ELTE BTK docense: Legenda és mítosz a Balaton irodalmi reprezentációiban (Eötvös Károly, Térey János); Kovács Gábor, a Pannon Egyetem HTK docense: Gárdonyi Géza és a Balaton; Arany Zsuzsanna, a Pannon Egyetem HTK docense: Balaton-metaforák Cholnoky Viktor és Kosztolányi Dezső egy-egy novellájában

 

2019

 • Kortárs irodalmi est az Irodalmi Jelen című internetes művészeti portál és havilap főszerkesztőjével, Böszörményi Zoltánnal, valamint a versrovat vezetőjével, Varga Melindával és két fiatal költővel, Kopriva Nikolett-tel és Pejin Leával

 • Munka, erőszak, udvariasság – Kosztolányi Dezső publicisztikájáról. Vendégelőadás. Előadó: Bónus Tibor, az ELTE BTK docense

 • Egy darab Európa az Appalache-hegységben: a Black Mountain College. Vendégelőadás. Előadó: Bollobás Enikő, az ELTE BTK egyetemi tanára, az MTA levelező tagja

 • Találkozás egy idegennel – A Mester és Margarita a kultúrák találkozása aspektusából. Vendégelőadás. Előadó: V. Gilbert Edit, a Pécsi Tudományegyetem docense

bottom of page